Skip til hoved indholdet
    Hjem Specialtandpleje

Specialtandpleje

Tandpleje til voksne, unge, børn, ældre borgere, eller borgere, der på grund af sygdom eller handicap, ikke kan komme til egen tandlæge

Hvem er omfattet

Personer med folkeregisteradresse i Assens Kommune der har betydelig og varig nedsat funktionsevne indenfor følgende grupper:

  • Sindslidende
  • Udviklingshæmmede
  • Personer med cerebral parese
  • Autisme
  • Sklerosepatienter

Tilbuddet henvender sig ikke til personer, der kan behandles i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

Der er en maksimal egenbetaling på 2.200,- kr. årligt (1. januar 2024-niveau). Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.

Special tandplejen
Grønløkkevej 30
5000 Odense C
T.l.f: 65 51 55 06

Børn og unge der har været godkendt til special tandpleje, skal ved det 18. år ansøge igen om deltagelse i special tandpleje, da man overgår til anden sygesikring.

Der skal udfyldes et henvisningsskema, som skal sendes via sikker mail til tandplejen eller til

Assens Kommunale Tandpleje
Skelvej 29
5610 Assens

Skema kan hentes her: ansøgning om specialtandpleje

Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune har vedtaget en kvalitets standard, som beskriver:

  • Hvad ydelsen omfatter
  • Hvem der kan modtage special tandpleje
  • Hvilke betingelser der visitere ud fra

Kvalitetsstandard for specialtandplejen (åbner i nyt vindue)

Nyttige links