Specialtandpleje

Specialtandpleje

Tandpleje til voksne, unge, børn, ældre borgere, eller borgere, der på grund af sygdom eller handicap, ikke kan komme til egen tandlæge

Hvem er omfattet

Personer med folkeregisteradresse i Assens Kommune der har betydelig og varig nedsat funktionsevne indenfor følgende grupper:

  • Sindslidende
  • Udviklingshæmmede
  • Personer med cerebral parese
  • Autisme
  • Sklerosepatienter

Tilbuddet henvender sig ikke til personer, der kan behandles i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller i omsorgstandplejen.

Mål for special tandplejen

Special tandplejen skal igennem et opsøgende regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på bevarelse at tænder, mund og kæber i funktionsdygtig tilstand, medvirke til, at den enkelte i videst mulige omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. 

Hvad koster special tandplejen?

Der er en maksimal egenbetaling på 2,075,- kr. årligt (1. januar 2022-niveau). Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.

Ansøg om Special tandpleje

Børn og unge der har været godkendt til special tandpleje, skal ved det 18. år ansøge igen om deltagelse i special tandpleje, da man overgår til anden sygesikring.

Der skal udfyldes et henvisnings skema, som skal sendes til:

Assens Kommunale Tandpleje
Skelvej 29
5610 Assens

Eller via NemID send mail til tandplejen.

Skema kan hentes her:

Hent ansøgningsskema til specialtandpleje (åbner i nyt vindue)

Hvor foregår behandlingen

Special tandplejen
Grønløkkevej 30
5000 Odense C
T.l.f: 65 51 55 06

Special tandplejen
Strandvænget 1
5800 Nyborg

Kvalitetsstandard

Social- og Sundhedsudvalget i Assens Kommune har vedtaget en kvalitets standard, som beskriver:

  • Hvad ydelsen omfatter
  • Hvem der kan modtage special tandpleje
  • Hvilke betingelser der visitere ud fra

Hent kvalitetsstandarden for specialtandplejen (åbner i nyt vindue)

Send en mail til tandplejen

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.