Skip til hoved indholdet
    Hjem Socialtandpleje

Socialtandpleje

Tandpleje for socialt udsatte borgere

Kommunerne skal tilbyde gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje for socialt udsatte borgere, der har konkret behov for tandpleje, og som ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen, omsorgstandplejen eller specialtandplejen.

Socialt udsatte borgere med behov for tandbehandling og opfylder ét eller flere af nedenstående kriterier:

  • Særlige sociale udfordringer, så du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen, omsorgstandplejen eller specialtandplejen
  • Du er hjemløs
  • Du er bruger af herberger, varmestuer og væresteder pra. hjemløshed, eller fordi du ikke kan opholde dig i din egen bolig
  • Stof- og/eller alkoholmisbrug

 

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Assens Kommune.

Tilbuddet omfatter ikke transport.

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand.

 

Behandlingen foregår på de 2 kommunale klinikker:

Skelvej 29

5610 Assens

Eller

Stadionvænget 2

5690 Tommerup

Der skal udfyldes et henvisnings skema, som skal sendes via MitID, mail til tandplejen eller til

Assens Kommunale Tandpleje
Skelvej 29
5610 Assens

Skema kan hentes her: Ansøgning om Socialtandpleje

Nyttige links