Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Tandpleje for borgere, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan komme til egen tandlæge.

Hvem er omfattet?

Personer over 18 år med folkeregisteradresse i Assens Kommune, der:

 • ville afstå fra et tilbud om tandpleje, idet den psykiske belastning ved at skulle undersøges eller behandles andre steder end i eget hjem er for stor. F.eks. svært demente, udviklingshæmmede eller svært psykisk syge.
 • ikke kan klare transport i bil eller liftbus til tandklinikken.
 • maximalt kan klare at være oppe i en stol i 2 timer.
 • Er tilkendt pension

Mål for tandplejen

Omsorgstandplejen skal gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggelse og behandlinger medvirke til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Tandplejetilbuddet skal baseres på et realistisk behandlingsbehov, under hensyntagen til personens almentilstand.

Hvilken tandlæge kan jeg vælge?

Omsorgstandplejen varetages af HjemmeTandplejen.

Hvad kan tandplejen tilbyde?

 • Forebyggende tandpleje:
  Der tilbydes individuel forebyggelse og hjælp til bedre mundhygiejne. Derudover giver vi også information og instruktion i mundhygiejne til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.
 • Undersøgelse:
  Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Hvor ofte undersøgelserne foregår er individuelt fra patient til patient.
 • Behandling:
  Fjernelse af smertevoldende tilstande. Behandling af egne tænder. Kontrol, vedligeholdelse og fremstilling af proteser. Behandlings gevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.

Hvad koster omsorgstandplejen?

Der er en egenbetaling på 570 kr. årligt (2023). Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.
Borgeren afholder selv udgifter til transport.

Ansøg om omsorgstandpleje

Ansøgningsskema til omsorgstandpleje (åbner i nyt vindue)

Ansøgningen skal sendes via sikker mail med NemID til tandplejen eller pr. post.

Kvalitetsstandard

Sundheds- og handicapudvalget i Assens Kommune har vedtaget en kvalitets standard, som beskriver:

 • Hvad ydelsen omfatter
 • Hvem der kan modtage omsorgstandpleje 
 • Hvilke betingelser der bliver visitere ud fra

Hent kvalitetsstandarden for omsorgstandplejen (åbner i nyt vindue)

Send en mail til tandplejen

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.