Skip til hoved indholdet
  Hjem Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Tandpleje for borgere, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan komme til egen tandlæge

Hvem er omfattet?

Personer over 18 år med folkeregisteradresse i Assens Kommune, der:

 • ville afstå fra et tilbud om tandpleje, idet den psykiske belastning ved at skulle undersøges eller behandles andre steder end i eget hjem er for stor. F.eks. svært demente, udviklingshæmmede eller svært psykisk syge.
 • ikke kan klare transport i bil eller liftbus til tandklinikken.
 • maximalt kan klare at være oppe i en stol i 2 timer.
 • Er tilkendt pension

Hvad kan tandplejen tilbyde?

 • Forebyggende tandpleje:
  Der tilbydes individuel forebyggelse og hjælp til bedre mundhygiejne. Derudover giver vi også information og instruktion i mundhygiejne til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.
 • Undersøgelse:
  Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Hvor ofte undersøgelserne foregår er individuelt fra patient til patient.
 • Behandling:
  Fjernelse af smertevoldende tilstande. Behandling af egne tænder. Kontrol, vedligeholdelse og fremstilling af proteser. Behandlings gevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.

Der er en egenbetaling på 590 kr. årligt (2024). Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.
Borgeren afholder selv udgifter til transport.

Omsorgstandplejen varetages af HjemmeTandplejen.

Der skal udfyldes et henvisningsskema, som skal sendes via sikker mail til tandplejen eller til

Assens Kommunale Tandpleje
Skelvej 29
5610 Assens

Skema kan hentes her: ansøgning om omsorgstandpleje

Sundheds- og handicapudvalget i Assens Kommune har vedtaget en kvalitets standard, som beskriver:

 • Hvad ydelsen omfatter
 • Hvem der kan modtage omsorgstandpleje 
 • Hvilke betingelser der bliver visitere ud fra

Nyttige links