Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Hvem er omfattet?

Personer over 18 år med folkeregisteradresse i Assens Kommune, der:

 • ville afstå fra et tilbud om tandpleje, idet den psykiske belastning ved at skulle undersøges eller behandles andre steder end i eget hjem er for stor. F.eks. svært demente, udviklingshæmmede eller svært psykisk syge.
 • ikke kan klare transport i bil eller liftbus til tandklinikken.
 • maximalt kan klare at være oppe i en stol i 2 timer.

Mål for tandplejen

Omsorgstandplejen skal gennem opsøgende, regelmæssige undersøgelser, forebyggelse og behandlinger medvirke til at fremme den enkeltes samlede sundhed og trivsel.

Tandplejetilbuddet skal baseres på et realistisk behandlingsbehov, under hensyntagen til personens almentilstand.

Hvilken tandlæge kan jeg vælge?

Der er frit valg mellem de kommunale klinikker i Assens Kommune og de praktiserende tandlæger/kliniske tandteknikere, som der er indgået aftale med.

Hvad kan tandplejen tilbyde?

 • Forebyggende tandpleje:
  Der tilbydes individuel forebyggelse og hjælp til bedre mundhygiejne. Derudover giver vi også information og instruktion i mundhygiejne til den enkelte patient og til relevant omsorgspersonale.
 • Undersøgelse:
  Undersøgelser af tand-, mund- og kæberegionens sundhedstilstand. Hvor ofte undersøgelserne foregår er individuelt fra patient til patient.
 • Behandling:
  Fjernelse af smertevoldende tilstande. Behandling af egne tænder. Kontrol, vedligeholdelse og fremstilling af proteser. Behandlingsgevinsten skal altid være større end ulempen ved at gennemføre behandlingen.

Hvad koster omsorgstandplejen?

Der er en egenbetaling på 520 kr. årligt (1. januar 2018-niveau). Beløbet pristalsreguleres 1. januar hvert år.
Borgeren afholder selv udgifter til transport.

Ansøg om omsorgstandpleje

Ansøgningsskema til omsorgstandpleje (åbner i nyt vindue)

Kvalitetsstandarder

Sundheds- og handicapudvalget i Assens Kommune har vedtaget en kvalitetsstandard, som beskriver:

 • Hvad ydelsen omfatter
 • Hvem der kan modtage omsorgstandpleje 
 • Hvilke betingelser der visiteres ud fra 

Hent kvalitetsstandarden  (åbner i nyt vindue)

 

Tandplejeklinikken i Assens

 

Tandplejeklinikken i Tommerup

 

Send en mail til tandplejen

OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.