Børn og unge tandpleje

Børn og unge tandpleje

Vi tilbyder

Vi tilbyder forebyggelse, regelmæssige undersøgelser og behandling af tandsygdomme.
Der tilbydes sundhedssamtale, når barnet er 8 måneder og 20 måneder.

Når barnet fylder 3 år, bliver der indkaldt til undersøgelse.

Børn og unge bliver herefter undersøgt med ca. 12 måneders intervaller, men med individuelle hensyn.

Der foregår klasseundervisning i tandsundhed på udvalgte klassetrin.

Tandregulering tilbydes de børn, som har en tandstillingsfejl, der kan føre til dårlig tyggefunktion eller skade på tænderne.

 

Hvem er omfattet

Hvis man ønsker at modtage det gratis kommunale tandplejetilbud, betyder det, at alle børn mellem 3 og 15 år pr. 15.09.2017 kan vælge mellem de to kommunale klinikker og de private tandlæger, som Assens Kommune har indgået aftale med.

Hvis man ønsker en anden tandlægeklinik for de 3-15 årige, end de klinikker der fremgår af  løsningen, betyder det, at man selv skal betale tandlægeregningen uden nogen form for tilskud fra Assens Kommune.

Unge på 16 og 17 år kan vælge mellem kommunale klinikker og private tandlæger uden omkostning for dem selv. Der skal gives skriftlig besked til Assens Kommunale Tandpleje, hvis man vælger at modtage tilbuddet hos privat tandlæge, og der skal oplyses om, hvem der vælges.

 

Vælger man privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs. den almindelige tandbehandling, såvel som evt. tandregulering.

 

3 årige og tilflyttere

Der vil for de 3 årige og tilflyttere blive sendt et brev i forældres e boks, med valg af tandlæge.

 

Skift af tandlæge

Det er fremadrettet kun muligt, at foretage tandlægeskift en´ gang årligt. Valget skal foretages inden 1. december med virkning fra 1. januar.

Dette vælges via linket, som er åbnet hele november måned. Linket vil blive lagt på under fanen kontakt.