Børn og unge tandpleje

Børn og unge tandpleje

Vi tilbyder

 

Vi tilbyder forebyggelse, regelmæssige undersøgelser og behandling af tandsygdomme.
Der tilbydes sundhedssamtale, når barnet er 8 måneder og 20 måneder.

Når barnet fylder 3 år, bliver der indkaldt til undersøgelse. Den sidste undersøgelse vil ske ca. 1/2 år inden den unges 18 års fødselsdag.

Børn og unge bliver herefter undersøgt med ca. 18 måneders intervaller, men med individuelle hensyn.

Der foregår klasseundervisning i tandsundhed på udvalgte klassetrin.

Tandregulering tilbydes de børn, som har en tandstillingsfejl, der kan føre til dårlig tyggefunktion eller skade på tænderne.

 

Hvem er omfattet

 

 • Det gratis kommunale tandplejetilbud
  • Alle børn mellem 3 og 17 år inkl. kan vælge mellem de to kommunale klinikker og mellem de private tandlæger, som Assens Kommune har indgået aftale med.
 • Frit valg 16-17 årige:
  • Unge på 16 og 17 år kan, udover det ovenstående gratis tilbud, vælge mellem alle private tandlæger i DK uden nogen form for egenbetaling. Der skal gives skriftlig besked til Assens Kommunale Tandpleje, hvis man vælger at modtage tilbuddet hos privat tandlæge, og der skal oplyses om, hvem der vælges.
 • Frit valg 3-15 årige:
  • Er man mellem 3-15 år inkl. kan man vælge en privatpraktiserende tandlæge mod en egenbetaling på 35% Der kan dog ikke vælges mellem de private tandlæger i Assens kommune der allerede indgår i det gratis kommunale tilbud. Der skal gives skriftlig besked til Assens Kommunale Tandpleje, hvis man vælger at modtage tilbuddet hos privat tandlæge, og der skal oplyses om, hvem der vælges.

 

3 årige og tilflyttere

 

Der vil for de 3 årige og tilflyttere blive sendt et brev i forældres e boks, med valg af tandlæge.

 

Skift af tandlæge

 

 • Det gratis kommunale tilbud:
  • Det er fremadrettet kun muligt, at foretage tandlægeskift én gang årligt. Valget skal foretages inden 1. december med virkning fra 1. januar. Dette vælges via link på denne hjemmeside, som er åbent hele november måned. Linket vil blive lagt på under fanen Kontakt.
 • Frit valg 16-17 årige:
  • Henvendelse skal ske skriftligt via mail under Kontakt på denne hjemmeside. Skift kan foretages hele året. Der skal gå 12 måneder inden man kan skifte tandlæge igen.
 • Frit valg 3-15 årige:
  • Henvendelse skal ske skriftligt via mail under Kontakt på denne hjemmeside. Skift kan foretages hele året. Der skal gå 12 måneder inden man kan skifte tandlæge igen.

 

Henvisning til Regionstandplejen

 

Manglende tandanlæg og sygdomme i mund og kæbe

Regionstandplejen tilbyder specialiseret tandpleje til børn og unge under 18 år, som mangler tandanlæg eller har andre sygdomme i mund og kæbe, der giver varige funktionsnedsættelser, hvis de ikke bliver behandlet.

Henvisning

Du kan henvende dig til den kommunale tandpleje eller din private tandlæge for at blive henvist til Den Regionale Tandpleje. Du skal være henvist inden det fyldte 18. år.