Børn og unge tandpleje

Børn og unge tandpleje

Børn og unge tandpleje 0-17 årig

Vi tilbyder

Vi tilbyder forebyggelse, regelmæssige undersøgelser og behandling af tandsygdomme.
Der tilbydes sundheds samtaler, når barnet er 8 måneder og 20 måneder.

Når barnet fylder 3 år, bliver der indkaldt til undersøgelse. Den sidste undersøgelse vil ske Ca. 1/2 år inden den unges 18 års fødselsdag.

Børn og unge bliver herefter undersøgt med Ca. 18 måneders intervaller, men med individuelle hensyn.

Tandregulering tilbydes til de børn, som har tandstillings fejl der opfylder Sundhedsstyrelsen kriterier som kan føre til dårlig tyggefunktion eller skade på tænderne. Assens kommunale har indgået aftale med Tandklinik for tandregulering i Vissenbjerg.

Hvem er omfattet

 • Det gratis kommunale tandplejetilbud: 
  • Alle børn mellem 3 og 17 år inkl. kan vælge frit mellem de to kommunale klinikker og mellem de private tandlæger, som Assens Kommune har indgået aftale med. 
 • Frit valg 16-17 årige:
  • Unge på 16 og 17 år kan, udover det ovenstående gratis tilbud, vælge mellem alle private tandlæger i DK uden nogen form for egenbetaling. Der skal gives skriftlig besked til Assens Kommunale Tandpleje, hvis man vælger at modtage tilbuddet hos privat tandlæge, og der skal oplyses om, hvem der vælges.
 • Frit valg 3-15 årige:       
  • Er man mellem 3-15 år inkl. kan man frit vælge en privatpraktiserende tandlæge der ikke indgår i aftalen med Assens kommune om gratis tandplejetilbud mod en egenbetaling på 35%. Der skal gives skriftlig besked til Assens Kommunale Tandpleje, hvis man vælger at modtage tilbuddet hos privat tandlæge, og der skal oplyses om, hvem der vælges.

3 årige og tilflyttere

Der vil for de 3 årige og tilflyttere blive sendt et brev i forældres e-boks, med valg af tandlæge. Har man ikke foretaget et valg inden for 4 uger vil man automatisk blive tilknytte en af de kommunale klinikker

Skift af tandlæge

 • Det gratis kommunale tilbud:
  • Det er fremadrettet kun muligt, at foretage tandlægeskift én gang årligt. Dette vælges via link på denne hjemmeside i perioden fra 1 - 31. November. Linket er under fanen Kontakt skift af tandlæge 3-15 årige.
 • Frit valg 16-17 årige:
  • Henvendelse skal ske skriftligt under Kontakt mail til tandplejen på denne hjemmeside. Skiftet kan foretages hele året. Der skal dog gå 12 måneder inden man kan skifte tandlæge igen.
 • Frit valg 3-15 årige med 35% egen betaling:
  • Henvendelse skal ske skriftligt under Kontakt mail til tandplejen på denne hjemmeside. Skift kan foretages hele året. Der skal dog gå 12 måneder inden man kan skifte tandlæge igen.

Henvisning til Regionstandplejen

Manglende tandanlæg og sygdomme i mund og kæbe

Regionstandplejen tilbyder specialiseret tandpleje til børn og unge under 18 år, som mangler tandanlæg eller har andre sygdomme i mund og kæbe, der giver varige funktions nedsættelse, hvis de ikke bliver behandlet.

Du kan henvende dig til den kommunale tandpleje eller din private tandlæge for at blive henvist til Den Regionale Tandpleje. Du skal være henvist inden det fyldte 18. år.